+421 43 4944068

Anglická verzia
ImgImg Img
alt

REMO - Elektroištalácie

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vám predstaviť program pracovnej a spoločenskej činnosti našej firmy s ponukou na spoluprácu.
Predpokladáme, že i táto forma oslovenia terajších i budúcich obchodných partnerov pomôže k prehĺbeniu vzájomných vsťahov k mnohým novým kontaktom medzi ľudmi a k uzatvoreniu dobrých obchodov.

Elektromontážna firma REMO Mošovce vznikla v prvej polovici roku 1996. Počas svojej existencie sme vykonali celý rad stavebno - elektroinštalačných aktivít. Medzi našich obchodných partnerov patria:

 • Lesy Slovenskej republiky š.p., Žilina

 • Stredná odborná škola rybárska Mošovce

 • Mestský urad Turčianské Teplice

 • Stamon s.r.o., Banská Bystrica

 • PALINALFA Vráble

 • AFE Foundry s.r.o., Martin

 • TAURIS - DANUBIUS Dunajská Streda

 • SLOVGLASS a.s., Poltár

 • FARMAVET s.r.o., Martin

 • ObÚ Mošovce

 • CNC s.r.o., Martin

 • Turstav s.r.o., Martin

 • Hotel Turiec

 • INGSTEEL s.r.o., Bratislava

 • Strabag s.r.o., Bratislava

 • Siemens s.r.o., Bratislava

 • Oteza s.r.o., Martin

 • Takenaka Europe GmbH., Bratislava

 • Stamart Real s.r.o., Martin

 • RR Slovakia

 • TC - TRADE

 • VO Turčianské Teplice

 • TOYOTA Zvolen

 • Mediago

Hlavné zameranie firmy

hotel Turiec

Elektromontážne práce

OST - REMO vykonáva elektromontážne práce v priemyselných stavbách, montážnych halách, rodinných domoch, hotely, verejne osvetlenie, ihriská, bazény, sauny.

Na jednotlivé druhy činností má prislušné certifikáty a oprávnenie.

rozvodne

Výroba a montáž elektrorozvodní

Projekčná činnosť, výroba a montáž elektrorozvodní odbornými vysoko kvalifikovanými pracovníkmi. Montáž bleskozvodov.

img

Revízna činnosť

Firma vykonáva revizie elektrického náradia, strojov a zariadení, rozvodov v rozsahu svojích oprávnení. Takisto vykonáva aj revízie bleskozvodov.

5 ZÁSAD FIRMY

Spoľahlivý obchodný partner

Kvalifikovanosť, profesionalita a kvalita

Rýchla dodávka a montáž

Korektnosť

Záruka trvalej udržateľnosti


Preferencie - galéria