+421 43 4944068

 

Osvedčenia a oprávnenia firmy

Oprávnenia

 

zivnostenský list

    Živnostenský list firmy

 

 

 

obchodný register

     Výpis z obchodného registra

 

 

 

opravnenie
     Oprávnenie na vykonávanie činností:

     - odborné prehliadky a odborné skúšky
     - oprava, údržba a montáž vyhradených tecnických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, pre objekty tried A a B

 


Osvedčenia

 

osvedčenie

     Osvedčenie elektrotechnik špecialista

 

 

 

osvedčenie

     Osvedčenie elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

     bez obmedzenia napätia vrátane blezkozvodov v objektoch triedy A a B

 

 

osvedčenie

     Osvedčenie elektrotechnik špecialista - odborné prehliadky a odborné skušky    elektrických zariadení, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
     triedy B

 

 

osvedčenie

     Osvedčenie elektrotechnik špecialista - odborné prehliadky a odborné skušky    elektrických zariadení, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
     triedy  A